Title: Příprava dat pro tvorbu strukturní databáze rostlinných alkaloidů

Author(s): K Bekova

Journal: is.muni.cz,

Abstract: Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí této práce paní RNDr. Radce Svobodové Vařekové, Ph. D. za trpělivost, vstřícnost a ochotu při vedení mé bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala svému konzultantovi Mrg. Stanislavu Geidlovi za pomoc a přínosné kon . Mgr…

 

Article url:

https://is.muni.cz/th/yaalr/bakalarka_Archive.pdf